A Guarro Casas fomentem la recerca i desenvolupament de noves tecnologies que contribueixin a mitigar l’impacte del canvi climàtic, a més de possibilitar una utilització sostenible i eficient dels recursos naturals.

El nostre departament de manteniment treballa en el desenvolupament de noves solucions tècniques que permetin la reducció progressiva del consum energètic i d’aigua , els dos recursos que més utilitzem en els nostres processos de producció de paper.

Una altra prioritat és la cerca de la innovació en productes que responguin a les necessitats del mercat. És el cas dels papers més sostenibles , que s’estan convertint en una alternativa excel·lent a l’ús del plàstic, tant a nivell industrial com domèstic.

Aquesta nova tendència dels mercats ja és una realitat a la nostra empresa, on fabriquem papers reciclats, reciclables i biodegradables (amb origen en fibres verdes i CO2 neutre) que no generen cap tipus de residus i ofereixen una percepció positiva del paper a la societat actual.

Una novetat en aquest sentit és el desenvolupament d’un paper nou que, amb un tractament especial termosoldable, imita el plàstic i ofereix una gran resistència i transparència. El seu ús pot permetre una reducció important del plàstic en nombroses aplicacions d’una empresa: carpetes, arxius, catàlegs, etc.

Economia circular

L’economia circular és un concepte econòmic que també estem desenvolupant a Guarro Casas. En col·laboració amb diferents col·laboradors de diversos sectors, participem actualment en tres innovadors projectes relacionats amb la sostenibilitat, on la disponibilitat de nous tipus de paper permetrà obtenir productes d’un gran valor afegit, sense la generació de residus i amb recursos que permetran el reciclatge posterior i reutilització.

Tecnologia sostenible 

Un exemple d’ eco-innovació és l’ús de tecnologies sostenibles com el portal Azure que utilitza Guarro Casas, que permet administrar diferents aplicacions en plataformes de serveis cloud (bases de dades, webs, backend per a aplicacions mòbils, etc.) amb menys consum energètic i una xarxa més neutral a les emissions de carboni.