Quin es el nostre paper amb...

El medi ambient

Ens movem pel nostre planeta i entorn.

Saber-ne més

La societat

Volem aportar el nostre gra de sorra.

Saber-ne més
certificaciones-reciclaje

L'ecoinnovació

Nous productes que proporcionen més valor ambiental.

Saber-ne més

Reduïm Residus

El 20% dels residus generats en la fabricació del paper es reutilitzen internament . La resta és reutilitzada per empreses externes.

Energies Renovables

El 100 % de l’energia elèctrica que fem servir prové de fonts renovables (biomassa) . A més, per reduir el CO2, substituïm el fuel-oil pel gas natural .

Respectem l'aigua

Tornem el 100% de l’aigua al medi ambient seguint criteris estrictes de qualitat i puresa. El 90% en estat líquid i el 10% restant en vapor d’aigua.

pH neutre i sense clor

Els nostres papers estan produïts en base neutra i aquosa , amb un pH al voltant de 7, lliures de dissolvents i clor elemental , garantint la innocuïtat del paper si no es recicla.

Sense materials pesats

Els papers que fabriquem estan realitzats amb primeres matèries lliures de metalls pesants garantint la seguretat per a l’ésser humà o el medi ambient.