El packaging de luxe és un sector que es caracteritza per tenir uns requisits molt específics, tant físics com a mecànics, per la qual cosa necessita una combinació perfecta de disseny i funcionalitat. A més, es poden diferenciar dos mercats: el packaging flexible, amb necessitats més efímeres en tractar-se d’embalatges principalment per a perfumeria i cosmètica; i el packaging rígid, l’embalatge del qual pot ser usat per guardar el producte durant un llarg període de temps (com poden ser begudes premium o sabates de qualitat).

Si bé distingim aquestes dues opcions, totes dues tenen un gran element en comú: el packaging està al servei del disseny, un factor que cerca transmetre qualitat, elegància i, molt sovint, sensacions. La majoria d’ocasions només s’aconsegueix aquest efecte a través de la personalització de l’embalatge.

Personalització absoluta

Davant dels lineals plens de productes que podem trobar als establiments, és important que el packaging tingui un acabat que us faci destacar. Per això, és indispensable una correcta elecció entre els diversos tipus de paper existents. Molts materials aconsegueixen diferenciar-se simplement mitjançant el seu aspecte: color, brillantor, imitació pell o tacte (sent aquest darrer element el que més aconsegueix transmetre sensacions al consumidor). És important saber que hi ha papers més texturats per una cara que per una altra, com ara Masterblank o Ultrabox, que permeten escollir el grau de sensació que volem transmetre.

Així, un element que ens permet personalitzar el packaging és el gofrat. La majoria de materials es podran gofrar i texturar sota demanda, permetent donar aquest aspecte únic que el diferenciï de la resta d’embalatges. Però és important saber que cadascuna d’aquestes versions comporta uns requeriments tècnics, per exemple, en el contra encolat, la impressió; i altres requeriments més estètics, com en la seva resistència davant de les marques blanques produïdes pel fregament amb objectes. Cal tenir en compte tots dos factors en la feina del paper per al millor resultat.

La vida del packaging

Com apuntàvem al principi, no cal la mateixa resistència en un cofre que s’obrirà i tancarà centenars de vegades, que una caixa de perfum que pot requerir molta qualitat estètica però que es llençarà en arribar a casa. En el primer cas, caldrà utilitzar un material de fibra llarga, doblegat paral·lelament a la direcció de la fibra per garantir aquesta funcionalitat. En canvi, en el segon cas caldrà seleccionar un material que resisteixi i transmeti sensacions, però amb la fibra curta serà suficient; a més de garantir un bon carteig i rigidesa, de manera que en doblegar-se permeti tenir solapes ben doblegades i tancades.

En resum, si un paper necessita doblegar-se multitud de vegades i aguantar en el temps hem de buscar materials de fibra llarga, així com tintats en massa que resisteixen millor aquest factor temporal de llarga durada. Si busquem un plec més net farem servir papers amb més composició de fibra curta. No obstant això, si volem obtenir materials amb bona rigidesa i carteig, un paper de composició mixta serà la millor opció, ja que la fibra llarga afegeix rigidesa.

En direcció de la fibra i de gramatge adequat

Tots dos tipus de paper, fibra llarga i fibra curta, s’han d’utilitzar sempre a la direcció de fibra per garantir aquests objectius. Això és perquè el fet de doblegar les fibres fa que s’arruguin i el plec quedi “brut”, poc estètic, especialment si l’estoig va dirigit a packaging premium i, per tant, cuidar cada detall. De fet, si el paper és de mala qualitat i la doblega es fa a contrafibra, el paper podria arribar a trencar-se.

De la mateixa manera, el gramatge del paper condiciona les manipulacions que podrà rebre, per la qual cosa cal triar l’adequat en funció de l’ús que se li donarà i de l’embalatge a produir. Els valors estàndards es troben als 100-115 grams per al packaging rígid i els 300-350 grams per al flexible. Però, com sempre, des de Guarro Casas recomanem treballar amb el manipulador, ja que el gramatge també vindrà condicionat pel tipus de màquines utilitzades.

Marca

Aplicació

Apte per

Material

Tipus d'acabat

Gofrat

Mida

Color

Gramatge